Közúti közlekedési szolgáltatást végző Autóbuszos személyszállítói-vállalkozás szakmai irányítói szaktanfolyam

Autóbuszos személyszállító vállalkozói

 • Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítással foglalkozó vállalkozás szakmai irányítójának szükséges elvégezni ezt a tanfolyamot, és sikeres vizsgát tenni ahhoz, hogy a fuvarozó vállalkozás a jogszabályoknak megfelelően működjön.
 • Szakmai irányító: az a személy, aki vezetőként, gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként, vagy főállású alkalmazottként a személyszállítási tevékenység szakmai irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátja.
 • Az autóbuszos vállalkozói vizsgát a 261/2011.(XII.7.) Korm. rendelet rendelet írja elő, a tantervi és vizsgakövetelményeket részletesen a Nemzeti Közlekedési Hatóság szabályozza.
 • A tanfolyamon a részvétel kötelező, de ezt a nagy mennyiségű, speciális tananyag is indokolja.

A vizsga tárgyai és a számonkérés módja:

 1. Jogi ismeretek: tesztvizsga + szóbeliű
 2. Gazdasági, pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 3. Munkaügyi ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 4. Személyszállítási ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 5. Járműműszaki, üzemeltetési, valamint Közlekedésbiztonsági ismeretek: tesztvizsga + szóbeli
 6. Esettanulmány megoldása: írásbeli

Az bizonyítványok érvényességi ideje 10 év.

 • 10 év letelte után, vagy ha már meglévő bizonyítvánnyal jelentkezik szakmai irányítói tanfolyamra, ebben az esetben Autóbuszvezetői továbbképző szaktanfolyami tanfolyamon és vizsgán kell részt venni, ahol a hallgató a vizsga során szóbeli vizsgái alól felmentésben részesül, amennyiben lejárt bizonyítványát hitelt érdemlően be tudja mutatni.